Qadimgi Rim mavzusidan test savollariSenat deb nomlangan yig‘in qaysi davlatda paydo bo‘lgan?

Ma’lumki, miloddan avvalgi 74-yilda tarixda mashhur bo‘lgan Spartak qo‘zg‘oloni boshlanadi. Bu voqeaga necha yil bo‘lganligini aniqlang?

Qadimgi Rimdagi fuqaro urushlari qaysi hukmdorlarning tarafdorlari o‘rtasida bo‘lgan?

Rimliklar “varvarlar” deb kimlarni ataganlar?

Qadimgi Rimda qizil bayroq ko‘tarilishi...

Milodiy V asrda, xunlar Dunaygacha borgan paytda, Sharqiy Rim imperiyasi tarkibiga ...

“Muqaddas kishi” faxriy nomga ega bo‘lgan Rim hukmdori.

Afrika hududlari haqida qadimgi rimliklar qanday bilimlarga ega edilar?

Miloddan avvalgi I asrda qadimgi Rimda tuzilgan Uchlar ittifoqining maqsadi nima edi?

Qadimgi yunonlar kimni “tragediya otasi” deb ataganlar?

Yunon afsonalaridagi san’at, bilim va donolik ma’budasini aniqlang.

Sparta shahriga kimlar asos solgan?

Spartak qo‘zg‘oloni boshlangan shaharni aniqlang.

Miloddan avvalgi 80-60-yillarda Rimdagi harbiylar mavqeyi oshishining sababi nimada edi?

Ma’lumki, Rim imperatorlari o‘z shon-shuhratlarinl oshirish va poytaxtni yuksaltirish uchun Rimda haykallar va muhtasham ibodatxonalar bunyod etganlar. Bu harakat qaysi imperatordan boshlangan?

Makedon falangasi hamda Rim qo‘shinlari tuzilishi va harbiy harakatlarini solishtiring va umumiylikni aniqlang.

1) jangni otliqlar boshlagan;

2) harbiy aravalar eng oxirida jangga kirgan;

3) jangni yengil qurolfengan askarlar boshlagan;

4) piyodalarni yon tomondan kamonchilar himoya qilgan; 

5) otliqlar piyodalarni o‘ng va chap tomondan himoya qilib turgan.

Rim imperiyasining eng shimoliy chegaralarini aniqlang.

Rim respublikasining imperator Trayan davridagi hududini aniqlang.

Ma’lumki, qadimgi rimliklar Olimp xudolarining nomlarini o‘zgartirib, ularga e’tiqod qilganlar. Ular Gefestni qanday ataganlar?

Senat nima?

1) Rimdagi xalq yig‘ini;

2) AQSh parlamentidagi yuqori palata;

3) Rim davlatini idora etish uchun saylangan kengash;

4) AQShdagi oliy davlat organi;

5) Rossiyadagi XVII asr oliy davlat tashkiloti.

Qadimgi rimliklar Zevsni nima deb ataganlar?

Quyidagi qaysi imperatorning yurishlari Rimning so‘nggi bosqinchilik urushlari bo‘ldi?

Miloddan avvalgi I asrda Rimda harbiylar mavqeyi oshishining asosiy sababini aniqlang.

Quldorlik tuzumi qaysi mamlakatda o‘z taraqqiyotining yuqori cho‘qqisiga erishgan edi?

Qadimgi rimliklar quyidagi qaysi xudoni dushmanlik xudosi hisoblaganlar?

Qadimgi forslar va yunonlar o‘rtasidagi urushlar qaysi hukmdor davrida boshlangan edi?

Rimliklar Karfagenni qanday nom bilan atashgan?

Qachondan boshlab Apennin yarimoroli Italiya deb ataladigan bo‘ldi?

Qadimgi Dunyoning qaysi mamlakatida boshqalariga nisbatan qullar nihoyatda og‘ir azob-uqubatlarga giriftor qilingan?

Imperator unvoni dastlab qayerda va kimlarga berilgan?