Miloddan avvalgi VI - milodiy IV asrlarda O‘rta Osiyo mavzusidan test savollariMiloddan avvalgi VI asrda Baqtriya va So‘g‘diyona qaysi davlat tarkibiga kirgan?

Hozirgi O‘zbekiston yerlari qaysi qadimgi davlat tarkibiga kirmagan edi?

O‘rta Osiyoda Makedoniyalik Iskandarga qarshi qo‘zg‘olon necha yil davom etdi?

Qadimgi Dovon davlati - bu ...

Miloddan avvalgi 480-yilda Qora dengiz oldi va Bosfor hududlarida qadimgi quldorlik davlati tashkil topgan paytda O‘rta Osiyoda ...

O‘rta Osiyodagi Salavkiylar (davlati) hokimiyati ...

III asrda Xorazm Qang‘ davlatlaridan ajralib chiqqanidan so‘ng uni qaysi sulola idora eta boshlaydi?

Xinoniylar qachon O rta Osiyoda uzil-kesil hukmronliklarini o‘rnatadilar?

Tarixchilar qadimgi xo‘jalikni o‘rganayotgan paytlarida qanday manbalarga ko‘proq e’tibor beradilar?

O‘rta Osiyoda feodal jabr- zulmga qarshi kurashga birinchi bo‘lib kim boshchilik qildi?

Quyidagi qaysi shaharlarning aholisi Makedoniyalik Iskandarga qattiq turib qarshilik ko‘rsatdi?

O‘zbekistonning qaysi viloyatlari Ahmoniylar davlati tarkibiga kirmagan edi?

Qaysi qadimgi fors podshosi birinchi bo‘lib O‘rta Osiyo yerlariga bostirib kirdi?

Spitaman qo‘zg‘oloniga qadar grek-makedon qo‘shinlari kimlar bilan to‘qnashdilar?

Ma’lumki, Makedoniyalik Iskandar davlati qulagandan keyin O‘rta Osiyo Salavkiylar davlati tartibiga kirdi. Salavka O‘rta Osiyo viloyatlariga kimni hukmdor etib tayinladi?

III-VI asrlarda Kushon podsholigining ahvoliga qanday jarayon eng halokatli ta’sir ko‘rsatdi?

III—VII asrlarda O‘rta Osiyo orqali o‘tgan ipak yo‘lining nazorati kimlar qo‘lida bo‘lgan?

Kushonlar saltanatining podsholaridan qaysi biri 34 yil hukmronlik qildi?

Makedoniyalik Iskandar yurishlari boshlangan paytda O‘rta Osiyoda qanday shaharlar bor edi?

Kushonlar davrida Xitoy va Rim bilan madaniy aloqalarning o‘rnatilishi qaysi hukmdor nomi bilan bog‘liq?

Grek-Baqtriya davlati hukm surgan davr qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

Qaysi davlat hukmdorlari tarixda birinchi bo‘lib butun dunyoni bosib olishni o‘z oldilariga maqsad qilib qo‘ydilar va shunday siyosal yurgizdilar?

Milodiy IV asrda Yevrosiyo hududida ..

Shiroqning jasorati haqida hikoya qilgan antik davr tarixchisi kim?

Makedoniyalik Iskandar qayerdagi jangda Ahmoniylar Eronga dastlabki qaqshatqich zarbani berdi?

Mashhur Behistun qoyasi qayerda joylashgan?

Vafot etganlarning ruhlari jannat va do‘zaxga tushishi haqidagi tasavvurlarni qaysi din birinchi bo‘lib o‘zida aks ettirdi?

Kushon davlati va Hindiston o‘rtasidagi yaqm aloqalarning asosiy sabablaridan birini aniqlang.

Makedoniyalik Iskandar bilan tinchlik shartnomasi tuzish uchun elchilar jo‘natgan Xorazm hukmdorini aniqlang?

O‘zbekiston tarixida ilk o‘rta asrlar qaysi asrdan boshlanadi?