Qadimgi Yunoniston mavzusidan test savollariQora dengiz Shimoliy sohillardagi qadimgi greklarning shahri.

Antik davr mualliflaridan qaysi biri o‘z asarlarida Makedoniyalik Iskandar yurishlari haqida ma’lumot bermaydi?

Dastlabki umumiy ta’lim maktablarining vatani qayerda?

Qadimgi Sparta qaysi viloyat tarkibiga kiradi?

Qadimgi grek afsonalarida kim hunarmand-temirchilar xudosi sanalgan?

Miloddan avvalgi V asrda qadimgi greklar va forslar o‘rtasida mashhur janglar bo‘lib olgan joylar nomini aniqlang.

Qadimgi Gretsiyada teatrni nima deb atashgan?

Gretsiyada va Elladadan chetdagi mustamlakalarda joylashgan ellinlarni birlashtirgan belgilar qaysi javobda nisbatan to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

“Iliada” dostonida tasvirlangan Troya jangchilari orasida eng kuchli va jasur jangchi kim?

Qaysi qadimgi grek afsonasida Kavkaz hududlari bilan bog‘liq bo‘lgan voqealar aks ettirilgan?

Mashhur Salamin jangida (miloddan avvalgi V asr) kimlar to‘qnashdilar.

Yunonistonda birinchi olimpiya musobaqalari qachon o‘tkazilgan?

Greklar va makedoniyaliklarning Osiyoga yurishlari haqidagi qaror qachon va qayerda qabul qilingan edi?

“Demokratiya” so‘zining grekchadan aniq tarjimasini aniqlang.

Lakonika viloyati qaysi qadimgi davlat tarkibiga kirgan?

Miloddan avvalgi 480-yildagi mashhur Salamin jangida kimlar to‘qnashdilar?

Makedoniyalik Iskandarga qarshi kurashga birinchi bo‘lib kim boshchilik qildi?

“Tarixning otasi” Gerodot qaysi asrda Skifiyaga sayohat qilgan?

Ikki daryo oralig‘i va Qadimgi Gretsiya rivojlanishi tarixidagi umumiylikni aniqlang?

Olimpiya o‘yinlari otkaziladigan Olimpiya degan joy qadimgi Gretsiyaning qaysi viloyatida joylashgan edi?

Qadimgi Gretsiyada har yili mart-aprel oylarida olti kun davomida bayram (bizning Navro‘zga o‘xshagan bahor bayrami) qilingan. Bu bayram qaysi xudoga bag‘ishlangan?

Quyidagi qadimgi xudolardan qaysi biri Anaxita singari dehqonchilik va hosildorlik xudosi hisoblangan?

Afinadagi qaysi aholi qatlami xalq yig‘inlarida qatnashish huquqiga ega edi?

Klavdiy podsholigining oxirlarida Bosfor podsholigi Rimga itoat ettirilgan paytda O‘rta Osiyoda ...

Afina davlatida kim “strateg” deb atalgan?

“Solon islohoti” qayerda olkazilgan?

Qadimgi greklarning bosh xudosini aniqlang.

Qadimgi Gretsiyada kimlarga haykal o‘matganlar?

Qadimgi greklarda dengiz xudosi nima deb atalgan?

Attikada (miloddan avvalgi VIII-VII asrlar) xo‘jalikning rivojlanishi ko‘proq nimaga bog‘liq edi?