Qadimgi Sharq va O‘rta Osiyo mavzusidan test savollariZardushtiylik dinidagi yer, suv va hosildorlik xudosini aniqlang.

Qaysi afsonalar tarixda eng qadimgi afsonalar deb hisoblanadi?

Buyuk Ipak yo‘li Xitoydan O‘rta Osiyoga qaysi hudud orqali o‘tgan?

Ahmoniylar podshosi Kir II ning sak-massagetlarga qarshi urushi qaysi javobda noto‘g‘ri berilgan?

Quyidagi qaysi qadimgi viloyat yerlari hozirgi O‘zbekiston hududiy chegaralaridan chiqmagan?

Eng qadimgi turkiy yozuvni aniqlang?

Buyuk ipak yo‘li G‘arbda qaysi dengiz portlarida tugagan?

O‘rta Osiyodagi ibtidoiy e’tiqodlar o‘rnida paydo bo‘lgan dastlabki diniy ta’limotni aniqlang?

Grek-Baqtriya davlatiga kim asos soldi?

Dunyoga mashhur Xolchayon yodgorligi qayerda joylashgan?

Miloddan avvalgi 1 ming yillikda O‘rta Osiyoda nisbatan ko‘p sonli bo‘lgan ko‘chmanchi chorvador xalqlar qaysilar edi?

Xorazmiylar va saklar qachon o‘zlarini Ahmoniylar davlatidan mustaqil hisoblaydilar?

Zarafshon daryosi qadimda qanday nomlangan edi?

Miloddan avvallgi III-II asrlar Parfiyadagi madaniy markazlardan birini aniqlang.

Miloddan avvallgi III asr Xitoydagi markazlashgan davlatning birinchi hukmdorini aniqlang?

O‘rta Osiyoda qadimgi sun’iy sug‘orish Yevropadagi sun’iy sug‘orishdan qanday farqlanadi?

Ma’lumki, miloddan avvallgi VI - IV asrlarda sak va massagetlar chorvador qabilalar bo‘lgan. Biroq massagetlarning hali qoloq hisoblangan bir qatlami ...

Nima sababdan Miloddan avvallgi 1 ming yillikning birinchi yarmida O‘rta Osiyo hududida ilk davlat uyushmalari paydo bo‘lganligini aniqlang.

Miloddan avvalgi IV-III ming yillikda Mesopotamiyada quldorlik shahar davlatlari rivojlangan paytda O‘rta Osiyoda ...

Baqtriya satrapi Bessning Iskandarga qarshi kurashdagi asosiy maqsadi nima edi?

Qadimgi Mesopotamiyada (Ikki daryo oralig‘i) yozuv uchun asosan nimadan foydalanganlar?

Qadimgi grek tarixchilari qaysi Misr fir’avnini Xeops deb ataganlar?

Qaysi diniy e’tiqod qonunlariga ko‘ra odamning jasadi u o‘lganidan so‘ng yovuzlikni ifodalaydi?

Mashhur Troya shahri qayerda joylashgan edi?

Ahmoniylar podshosi Doro I ga qarshi Marg‘iyonadagi qo‘zg‘olon nechanchi yilda bo‘lib o‘tdi?

Quyidagi qaysi daryolarning nomlari grek-rim tarixchilarining asarlarida eslatiladi?

Quyidagi olimlardan qaysi biri qazilmalardan topilgan suyaklar orqali odam qiyofasini tiklash uslubini ishlab chiqdi?

Dehqonchilik birinchi bo‘lib qaysi respublika hududida paydo bo‘lgan?

Selung‘ur g‘ori qayerda joylashgan?

Mashhur Behistun yozuvi - bu ...