Odil Yoqubov mavzusidan test savollariOdil Yoqubovning dastlabki yirik asari qanday nomlangan?

Uning asarlari buyuk allomalar Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Ulug‘beklar hayoti, ularning ulug‘vor ishlari haqida hikoya qilsa, gohi zamonaviy mavzularni qalamga olib, odamalr o‘rtasidagi mehr- oqibatni ulug‘laydi.

Ushbu so‘zlar kimga nisbatan aytilgan?

“Yurak yonmog‘i kerak”, “Olma gullaganda”, “Izlayman” qissalarining muallifi kim?

Odil Yoqubov qaysi asarida o‘z otasi misolida qatog‘on davrlarining dahshatlari aks etgan bolalik xotiralari qalamga olinadi?

Odil Yoqubovning 1951- yilda nashr etilgan dastlabki yirik asari qanday nomlangan edi?

Quyidagi qaysi adibning otasi qatag‘on yillarida qamoqqa olinib, qaytib kelmagan?

Quyidagi adiblardan qaysi biri ikkinchi jahon urushi qatnashchisi hisoblanadi?

Odil Yoqubovning ilk asarini aniqlang.

Odil Yoqubovning ilk romani qaysi javobda berilgan?

Quyidagi qaysi adib 2004- 2005- yillarda Markaziy Osiyo xalqlari madaniyati assambleyasining vitse- prezidenti vazifasini ado etadi?

1982- 1989- yillarda “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” haftaligining bosh muharriri bo‘lgan adib kim?

Odil Yoqubovning ilk asari bo‘lmish “Tengdoshlar” qissasi qayerda yozilgan?

“Ulug‘bek xazinasi”romanida “bir paytlar uzoq Yassidan haqiqat izlab, Ulug‘bek taxtiga bosh urib kelgan va undan ko‘p yaxshiliklar ko‘rgan iste’dodli shoir, arslonyurak jangchi” kim?

“Ulug‘bek xazinasi” romanida toju- taxtdan ayrilgan hukmdorning qimmatbaho xazinasi bo‘lmish kitoblarni asrab qolishda Mirzo Ulug‘bekning shogirdi Ali Qushchiga yordam bergan qahramonni aniqlang.

“Ali Qushchi endigina mashhur temirchining g‘orida turganini tushundi. A. Temur lashkarida xizmat qilgan bu odam to‘g‘risida Ali Qushchi ko‘p g‘alat hangomalar eshitgan, lekin o‘zini ko‘rmagan edi”.

“Ulug‘bek xazinasi” romanidan olingan ushbu parchadagi mashhur temirchining ismi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

“Faqat ilm dargohida suv ichmaganman, ammo Hirot- u Bog‘dod- u Damashqda ko‘p donishmandlarning xizmatlarini qilganman, purhikmat suhbatlaridan bahramand bo‘lganmen”.

“Ulug‘bek xazinasi” romanidagi ushbu so‘zlar muallifi kim?

“Ulug‘bek xazinasi” romanida Ulug‘bekka Dorussaltana qo‘rg‘oni darvozalarini ochmagan amir qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

Shaxzoda Abdullatif Mirzo Ulug‘bekni Makkai mukarramaga hajga yubormoqqa jazm qilgan. Lekin xutbada bir kimsa xonga yalinib, a’lo hazratlaridan xun da’volagan. Bu kimsa nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Uning taxtga o‘tirganiga necha oy bo‘ldi?. . Sha’bon oyi edi. Bukun rabiul avval… olti oy bo‘lmish …”

“Ulug‘bek xazinasi” romanida keltirilgan “abbiyl avval” sanasi milodiy qaysi sanaga to‘g‘ri keladi?

“Qudratingga shak keltirib, har yo‘lidan toygan ul betavfiq galai saklarni qatli- om qilganimning … yorug‘u nedur”.

“Ulug‘bek xazinasi” romanidan olingan ushbu parchadagi “galai saklarni” so‘zining ma’nosi qaysi qatorda to‘g‘ri izohlangan?

“Filhaqiqat, ul jomiul ulum zoyicha ko‘rib, shaxzodaning taqdirini so‘zlab bermog‘i lozim”.

“Ulug‘bek xazinasi” romanidagi ushbu parchada ishlatilgan jomiul ulum so‘ziga qaysi qatorda to‘g‘ri izohlangan?

“Ulug‘bek xazinasi” romanida qaysi qahramonga “Jomiul ulum” deb ta’rif berilgan?

“Bazmda barcha amirlar va nufuzli beklar … shaxzodaning: eng yaqin muqarrablari yig‘ilgan emish. ”

“Ulug‘bek xazinasi” romanidan olingan ushbu parchadagi muqarrab so‘zining ma’nosini aniqlang.

“Nadomatlar bo‘lg‘aykim, murofaaga aqli zukko ulamolar emas, ilmu- ma’rifatdan yiroq johillar yig‘ilibdur …”

“Ulug‘bek xazinasi” romanidan olingan ushbu parchadagi murofaa so‘zining izohi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

“Uning taxtga o‘tirganiga necha oy bo‘ldi? . . . Shabon oyi edi. Bugun rabiul avval… olti oy … bo‘lmish!”…Shahzoda turgan joyida gilamga tiz chukib, sajdaga bosh qo‘yarkan, ko‘ksidan achchiq faryod aralash bir nido otilib chiqdi.

Ushbu parcha qaysi asar xotimasida olingan?

O‘zbek adabiyoti taraqqiyotining XX asr 50- yillaridan boshlangan yangi bosqichida yetishgan navqiron adabiy avlod karvonboshisini toping.

Qaysi adibimizning otasi jamoat ishlariga hayotini tikkan va shu yo‘lda qurbon bo‘lgan?

Qaysi ijodkor talabalik yillarida “Literaturnaya gazeta” ro‘znomasida muxbirlik qilgan?

“Gulnoza hamda Darvishali o‘n yildirki tirnoqqa zor. Gulnoza eri, ustozi Darvishalini qancha hurmat qilmasin, baribir o‘zini undan qandaydir begona his qiladi”.

Parcha qaysi asardan olingan?

Mustaqillik davri adabiyotida o‘z davrining o‘tkir ijtimoiy, ma’naviy masalalarini ko‘targan ijodkorni ko‘rsating.