Системы линейных уравнений mavzusidan test savollari(x;y) sonlar jufti \begin{cases}2x-y=5 \\ 3x+2y=4 \end{cases} sistemaning yechimi bo‘lsa, x-y ni toping.

Tenglamalar sistemasini qanoatlantiruvchi sonlar juftligini aniqlang.

\begin{cases}x+y=5 \\x-y=1\end{cases}

x ni toping \begin{cases}2x-3y=3 \\ x+2y=5 \end{cases}

Agar \begin{cases}y-3x=-5 \\ 5x+2y=23 \end{cases} bo‘lsa, x^{2}+y^{2} ning qiymatini toping.

x ni toping \begin{cases}3x-4y=3 \\ x+2y=1 \end{cases}

(x;y) sonlar jufti \begin{cases}3x-2y=-8 \\ x+3y=1 \end{cases} sistemaning yechimi bo‘lsa, y-x ni toping.

(x;y) sonlar jufti \begin{cases}2x-3y=5 \\ 3x+y=2 \end{cases} sistemaning yechimi bo‘lsa, x+y ni toping.

Quyidagi juftliklardan qaysi biri tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi?

\begin{cases}x+y=5 \\x-y=-1\end{cases}

Quyidagi sonlarning qaysi jufti \begin{cases}x+y=7 \\ x-y=-1 \end{cases} tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi?

Sistemani yeching va y ning qiymatini toping? \begin{cases}2x-3y=3 \\ x+2y=5 \end{cases}

Sistemadan x ni toping. \begin{cases}3x-4y=3 \\ x+2y=1 \end{cases}

(x; y) sonlari jufti tenglamalar sistemasining yechimi, x\cdot y ning qiymatini toping. \begin{cases}2x+y-8=0 \\ 3x+4y-7=0 \end{cases}

Agar \begin{cases}5x+2y=-3 \\ x-3y=-4 \end{cases} bo‘lsa, x^{2}-y^{2} ning qiymatini toping.

(x; y) sonlar jufti \begin{cases}x+2y-3=0 \\ 2x-3y+8=0 \end{cases} tenglamalar sistemasining yechimi, x+y ni hisoblang.

Agar \begin{cases}2x+3y=3 \\ x-2y=5 \end{cases} bo‘lsa, x^{2}+y^{2} ning qiymatini toping.

Agar \begin{cases}3x-2y=1 \\ 4x-y=-2 \end{cases} bo‘lsa, y^{2}-x^{2} ning qiymatini toping.

Agar \begin{cases}6x-2y-6=0 \\ 5x-y-17=0 \end{cases} bo‘lsa, y-x ning qiymatini toping.

x ni toping \begin{cases}3x+4y=11 \\ 5x-2y=1 \end{cases}

Tenglamalar sistemasini yeching.

\begin{cases}\frac{x+y}{2}-\frac{2y}{3}=\frac{5}{2} \\\frac{3x}{2}+2y=0\end{cases}

y ni toping.

\begin{cases}3x+4y=11 \\ 5x-2y=1 \end{cases}

Tenglamalar sistemasini yeching.

\begin{cases}\frac{x}{4}+\frac{y}{4}=2 \\ \frac{x}{6}+\frac{y}{3}=2\end{cases}

Sistema nechta yechimga ega?

\begin{cases}\frac{2x+5y}{y}=31 \\\frac{x-2y}{y}=11\end{cases}

Agar (ax^{2}-bx)+(bx^{2}+ax)=-12x ayniyat bo‘lsa, a va b ning qiymatini toping.

Ushbu (\alpha x+2y)(3x+\beta y)=\gamma x^{2}+7xy+y^{2} ayniyatdagi noma'lum koeffitsiyentlardan biri \alpha ni toping.

Agar 3a-b=7, b-c=5 va 3c-a=2 bo‘lsa, a+c ning qiymatini toping.

a=4b va c+3b=0 (b\ne 0) bo‘lsa, \frac{a}{c} ni toping.

Agar 2m+n=2, 2n+p=6 va 2p+m=4 bo‘lsa, m+n+p ni toping.

Agar 2q-4p=-9, 2t-4q=-7 va 2p-4t=2 bo‘lsa, p+q+t ning qiymatini toping.

Agar 3a+4b=16 va 2c-b=1 bo‘lsa, 3a+8c ning qiymatini toping.

Agar x+y+2z=13, x+2y+z=12 va 2x+y+z=11 bo‘lsa, x+y ning qiymati nechaga teng bo‘ladi.