Воздействие общества и природы mavzusidan test savollariInson bilan tabiat o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar qachon boshlangan?

Jamiyat va tabiat ta’sirining qaysi bosqichida inson tabiatni o‘zgartirmagan, balki unga moslashgan?

Qaysi bosqichda tabiiy landshaftlarning kuchsiz o‘zgarishi ro‘y bera boshlagan?

Jahon mamlakatlarida sanoat inqilobi qachon boshlangan?

Fan- texnika inqilobi qachon boshlangan?

Dunyodagi eng baland (828 metr) bino qaysi?

Dunyodagi barcha shaharlar atrof- muhitga har yili qancha sanoat va uy- ro‘zg‘or chiqindilarini chiqaradi?

O‘zbekistondagi qaysi hudud yerlarining deyarli hammasi (100\%) sho‘rlangan?

Ma’lum bir maqsadda qurilgan binolar nima deyiladi?

Jahondagi qanchaga yaqin faol vulqon otilishidan yer yuzasida 2.5 ming tonna lava, kul, suv bug‘i va gazlar chiqadi?

Karyer, shaxta, tog‘- metallurgiya kombinatlari qanday inshootlar guruhiga kiradi?

Quyidagilardan qaysi biri gidrotexnik inshootlar guruhiga kirmaydi?