Высокоразвитые страны Европы. Германия mavzusidan test savollariYevropaning eng rivojlangan davlati- bu …

Quyidagilardan qaysi biri “buyuk sakkizlik” davlatlari qatoriga kirmaydi?

Transyevropa bosh yo‘lining kenglik va uzunlikdagi kesishgan yerida qaysi davlat joylashgan?

GFRning rivojlanishida qaysi qo‘shni portshaharlarga yaqinligi muhim rol o‘ynaydi?

GFR va GDR davlatlari qachon yagona hokimiyat ostida birlashdi?

GFR va GDR davlatlari birlashganidan so‘ng GFR hududi … foizga, aholisi esa … foizga ko‘paydi.

GFR boshqaruviga ko‘ra qanday davlat hisoblanadi?

GFR hududiy- siyosiy tuzilishiga ko‘ra qanday birliklardan tashkil topgan?

GFRdagi qaysi ma’muriy birlikning oldingi nomi Pomeraniya bo‘lgan?

GFRning pul birligi- bu …

GFRda neft va gaz konlari asosan qaysi hududda joylashgan?

Germaniyada toshko‘mirning asosiy konlari qaysi havzalarda joylashgan?

Germaniya ko‘mirining 2/3 qismi …

Germaniya qo‘ng‘ir ko‘miri ishonchli zaxiralarining 80 milliard tonnasi qaysi hududdan ochiq usulda qazib olinadi?

Tabiiy gaz konlari Germaniyaning qaysi qismida to‘plangan?

Shimoliy Germaniya past- tekisligida qaysi kimyoviy xom- ashyoning katta konlari mavjud?

Quyidagi daryolardan qaysi biri Qora dengizga quyiladi?

Mayn- Dunay kanali qachon qurib bitkazligan?

Mayn- Dunay kanali qaysi dengizlarni o‘zaro bog‘lashga xizmat qiladi?

Markaziy Germaniya kanalining qaysi qismlarini ta’mirlash davom etmoqda?

Xalqaro daryo maqomiga ega, iqtisodiy ahamiyati Germaniya uchun juda muhim bo‘lgan daryo qaysi?

GFRning aholisi qanchani tashkil etadi?

Hozirgi vaqtda GFR muhojirlarning soni qanchadan oshdi?

GFRda davlat tili qaysi?

GFRda qancha protestant va qancha katolik bor?

GFRda urbanizatsiya darajasi qanchani tashkil etadi?

Germaniyaning aholisi 1 milliondan ortiq bo‘lgan shaharlarini toping.

1) Berlin; 2) Augsburg; 3) Bremen;

4) Gamburg; 5) Myunxen; 6) Kyoln;

Hozir mamlakatda rivojlanayotgan Reyn megopolisiga GFR shaharlaridan tashqari qaysi davlat ham kiradi?

Reyn megopolisida jami qancha aholi yashaydi?

Germaniya ichki yalpi mahsulot va sanoat ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha rivojlangan davlatlar ichida nechanchi o‘rinda turadi?