Экономико- географический район Ташкента mavzusidan test savollariMamlakatning ayrim qismlari o‘rtasida mehnatning geografik taqsimlanishiga nima deyiladi?

Qaysi hududda yangi neft va gaz konlarining ochilishi munosabati bilan yangi ixtisoslashgan ishlab chiqarish shakllandi va neft- gaz sanoatida Buxoro viloyatidan o‘zib ketdi?

Mehnatning iqtisodiy taqsimlanishi asosida o‘z ixtisoslashuviga ko‘ra bir- biridan farq qiluvchi hududlar- bu …

K = m/A formula asosida nimani aniqlash mumkin?

Hududiy ishlab chiqarish majmualari- bu …

Qazilma boyliklarning xilma- xilligi jihatidan qaysi iqtisodiy geografik rayoniga birorta rayon tenglasha olmaydi?

Rangli metallurgiya majmuasi qaysi viloyatda o‘z takomiliga yetgan?

Rangli metallurgiya sanoati majmuyi qaysi hududlarda deyarli mavjud emas?

Toshkent shahri qachondan O‘zbekistonning poytaxti maqomida?

Toshkent viloyati qishloq tumanlaridan qaysi birlarining xo‘jaligi ixtisoslashuvi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida poytaxtning ta’siri ustuvor hisoblanadi?

1. Yangiyo‘l; 2. Ohangaron; 3. Qibray;

4. Bo‘stonliq; 5. Parkent; 6. Piskent;

7. Zangiota; 8. Bekobod; 9. Chinoz;

Toshkent viloyatining qaysi tumanlariga poytaxning ta’siri juda kuchli?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayonining Chirchiq va Ohangaron vodiylari Sirdaryoga qadar 100- 150 kilometrdan ortiq masofada pasayib borishi sababli qanday xo‘jalik tarmog‘ini yuritish qulay?

Chirchiq va Ohangaron daryolari boshlanadigan tog‘li hududlarda yog‘in miqdori qancha?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayoni toza ichimlik suvi bilan qanday darajada ta’minlangan?

Suvdan yanada samarali foydalanish maqsadida Toshkent iqtisodiy- geografik rayonida qanday ishlar amalga oshirilgan?

Chirchiq daryosining yuqori oqimida barpo etilgan ulkan suv inshooti- Chorvoq suv omborining sig‘imi qancha?

Tuyabo‘g‘iz suv ombori qaysi daryoda barpo etilgan?

Tuyabo‘g‘iz suv ombori yana qanday nom bilan ataladi?

Angrenda mamlakatdagi eng yirik qanday foydali qazilma koni bor?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayonida ko‘mir qatlamlari orasida qaysi ma’dan ko‘plab uchraydi?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayonida qaysi foydali qazilmalar yo‘q?

Mamlakatimiz aholisining qancha qismi Toshkent iqtisodiy- geografik rayoni hududida yashaydi?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayonida shahar aholisining salmog‘i Toshkent shahri aholisini qo‘shmaganda qanchaga boradi?

Umumiy aholi sonidagi mehnatga yaroqlilar salmog‘i bo‘yicha Toshkent iqtisodiy- geografik rayoni respublikamizda nechanchi o‘rinda turadi?

XX asr boshlarida taraqqiyot jihatidan qaysi iqtisodiy- geografik rayon mamlakatimizda birinchi o‘rinda turar edi?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayoni qaysi sanoat tarmoqlari vujudga kelishi munosabati bilan sanoatning rivojlanganligi jihatidan 1- o‘ringa chiqib oldi?

Quyidagi IESlardan qaysi biri to‘la gaz bilan ishlaydi?

Toshkent iqtisodiy- geografik rayoni nechta xorijiy davlat bilan savdo aloqalari olib boradi?

Qaysi yillar davomida Toshkent iqtisodiy- geografik rayonida avtomibil yo‘llari vujudga keldi?

O‘zbekistonning shoh yo‘li hisoblangan Katta o‘zbek trakti Toshkentni qaysi shahar bilan bog‘lashga xizmat qiladi?