Физико-географический край Устюрта mavzusidan test savollariUstyurt platosining qaysi qismi O‘zbekiston hududiga kiradi?

Ustyurt- bu …

Ustyurt platosining mutlaq balandligi qanchani tashkil etadi?

Ustyurt platosi atrofi baland va tik jarliklar- chinklar bilan o‘ralgan. Ularning balandligi Orol dengizi qirg‘oqlarida necha metrga yetadi?

Ustyurt Turon plitasida joylashgan. Negizi qaysi era yotqiziqlaridan iborat?

Ustyurt platosi qaysi burmalanish davrida vujudga kelgan?

Ustyurt platosida joylashgan bukilmalar shimoldan janubga qarab tartib asosida joylashgan javobni toping.

1) Shimoliy Ustyurt; 2) Markaziy Ustyurt;

3) Asaka- Ovdan; 4) Borsakelmas; 5) Kassarma

Ustyurt o‘lkasining eng baland joyi (292 metr)- bu …

Dengiz sathidan 29 metr balandda joylashgan botiq qaysi?

Ustyurt platosida joylashgan eng yirik ko‘l- bu …

Sovuq havo massalarining turib qolishi natijasida Ustyurt o‘lkasida havo harorati qanchagacha pasayishi mumkin?

Ustyurt o‘lkasida yoz oylaridagi eng yuqori harorat qanchani tashkil qiladi?

Ustyurt o‘lkasida sovuq bo‘lmagan kunlar necha kun?

Ustyurtning shimoliy qismi ochiq bo‘lganligi uchun yilning qaysi davrida shimoliy- sharqiy shamollar esib turadi?

Ustyurtda yog‘in miqdori qancha?

Ustyurt o‘lkasida yog‘inlarning fasllar bo‘yicha to‘g‘ri taqsimlanishi qaysi javobda ko‘rsatilgan?

Nima sababdan yoz oylarida Ustyurt o‘lkasida boshqa hududlarga nisbatan yog‘in ko‘proq bo‘ladi?

Ustyurt o‘lkasida yerosti suvlarining o‘rtacha chuqurligi qancha?

Ustyurt platosidagi asosiy tuproq turi qaysi?

Ustyurt platosining asosiy o‘simligi- bu …

Ustyurtda “Qizil kitob”ga kiritilgan hayvonlardan qaysilari yashaydi?

Ustyurt o‘lkasida eng kam yog‘in yilning qaysi fasliga to‘g‘ri keladi?

Bo‘yi 219 metr bo‘lgan balandlik qayerda joylashgan?

Ustyurt platosi qachon quruqlikka aylangan?

Ustyurtda qaysi foydali qazilma koni bor?