Физико-географический край Кизилкума mavzusidan test savollariQizilqum cho‘lining mutlaq balandligi qancha?

Qizilqum o‘lkasining eng past (12 metr) yeri- bu …

Qizilqum o‘lkasining eng baland nuqtasi- bu …

Qizilqumdagi tog‘lar va ularning eng baland cho‘qqilari mos ravishda to‘g‘ri berilgan javobni toping.

1) Quljuqtog‘; 2) Yetimtog‘; 3) Tomditog‘;

4) Ovminzatog‘; 5) Bo‘kantog‘; 6) Sulton Uvays tog‘i

a) 974 metr; b) 785 metr; c) 764 metr;

d) 695 metr; e) 511 metr; f) 473 metr

Qizilqumdagi botiqlarning uzunligi va eni qanchani tashkil qiladi?

Qizilqum Turon plitasida joylashgan. Plita zamini qaysi eraning qattiq jinslaridan tashkil topgan?

Qizilqum hududi qaysi davrgacha Tetis dengizi ostida bo‘lgan?

Qizilqum hududidagi oltin konlari …

Qizilqum hududida uran qayerdan qazib olinadi?

Qizilqum o‘lkasida joylashgan gaz konlarini aniqlang.

1) Gazli; 2) Jarqoq; 3) Sariqtosh;

4) Toshquduq; 5) Xo‘jaqazg‘an; 6) Oqjar

Qizilqumda quyidagi qaysi foydali qazima koni mavjud emas?

Qizilqumning shimolida yanvarning o‘rtacha harorati janubiga nisbatan qanchaga farq qiladi?

Qizilqum o‘lkasida eng issiq harorat qanchaga yetgan?

Qizilqum o‘lkasida yerosti suvlarining dinamik miqdori qanchaga teng?

Qizilqum o‘lkasida mezozoy va paleogen davri yotqiziqlari orasida bosimli, chuchuk suvlar mavjud. O‘lkada qaysi davr yotqiziqlari orasida mineral va termik suvlar uchraydi?

Qizilqumda nechta o‘simlik turi mavjud?

Qizilqum o‘lkasidagi cho‘llarning sur- qo‘ng‘ir tuproqli yerlarida qanday o‘simliklar o‘sadi?

Taqirlarda o‘sadigan yagona o‘simlik- bu …

Qiziqum o‘lkasida Amudaryo sohasidagi to‘qay landshaftini muhofaza qilish maqsadida … tashkil etilgan.

Qizilqumning ko‘p qismini mutlaq balandligi necha metr bo‘lgan qumli tekisliklar egallaydi?

Qizilqumda barxanlar qayerda uchraydi?

O‘simliklar bilan mustahkamlangan relyef shakllari qaysilar?

Qizilqum o‘lkasining janubiy- g‘arbi qaysi hudud bilan chegaradosh?

Quyidagi botiqlardan qaysi biri Qizilqumda joylashmagan?

Taqirlar qayerda uchraydi?