Класс млекопитающие (звери) mavzusidan test savollariSutemizuvchilar bel umurtqasining soni nechtacha bo‘ladi?

Quyidagi hayvonlarning qaysi birida o‘mrov suyagi rivojlanmagan?

O‘simliklar urug‘ining tarqalishiga yordam beradigan sutemizuvchilarni aniqlang.

1) o‘rmon kalamushlari;

2) dala sichqonlari;

3) to‘ng‘izlar;

4) olmaxonlar;

5) tipratikanlar

Sutemizuvchilar terisini nima himoya qilib turadi?

“U juda ochko‘z, hasharotlar, sichqonlar, kaltakesaklar va ilonlar bilan oziqlanadi”. Ushbu tasnif qaysi hayvonga tegishli?

O‘zbekiston hududida sutemizuvchilarning necha turi mavjud?

Oshqozoni to‘rt bo‘lmali hayvonlarni belgilang.

Sutemizuvchilarda nima uchun moddalar almashinuvi jadal o‘tadi?

Arxar uchun xos belgilarni toping.

1) qushlar sinfi vakili;

2) sutemizuvchilar sinfi vakili;

3) tanasi pat bilan qoplangan;

4) tanasi jun bilan qoplangan;

5) rivojlanishi metamorfozli;

6) yo‘ldoshlilar kenja sinfiga mansub;

7) issiqqonli hayvon;

8) sovuqqonli hayvon

Qaysi javobda sutemizuvchi hayvonlar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) koala; 2) assidiya; 3) kaputsin;

4) kasatka; 5) gaga; 6) qur;

7) kuyka; 8) jo‘rchi;9) tovusko‘z

Qaysi javobda suvda bolalaydigan sutemizuvchilar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) tyulen; 2) kasatka; 3) kashalot;

4) delfin; 5) morj; 6) dengiz mushugi;

7) pingvin; 8) kit.