Образ жизни птиц и приспособление птиц к сезонным явлениям mavzusidan test savollariQanday qushlar uya quradigan qushlar deyiladi?

Bizdagi bulbullar qayerlarda qishlaydi?

Yo‘ldoshli sutemizuvchilarga qaysi hayvonlar kiradi.

Uchib ketuvchi qushlar guruhini aniqlang.

1) bulbul; 2) qorayaloq; 3) zarg‘aldoq; 4) mayna;

5) chittak; 6) bedana; qaldirg‘och; 8) qoraqush;

Qushlarning mavsumiy uchib ketishi nima ta’sirida paydo bo‘lgan?

Qaysi qushlar joyi issiq, oziq yetarli bo‘lishiga qaramasdan, erta uchib ketadi?

O‘troq qushlar guruhi berilgan qatorni aniqlang.

1) zag‘cha; 2) ko‘kkaptar; 3) olaqarg‘a;

4) mayna; 5) qorayaloq; 6) kaklik;

7) g‘oz; 8) o‘rdak; 9) bulbul;

Qaysi qush Markaziy Afrika va Janubiy Osiyoda qishlaydi?

Tanasining orqasi ko‘kimtir- qora, qorin tomoni oq peshona va bo‘yni qizg‘ish- qo‘ng‘ir. Bu belgilar qaysi qush uchun xos?

Nima uchun qushlar tez- tez oziqlanadi va hayotining asosiy qismini oziq axtarish bilan o‘tkazadi?

Suv havzalarida yashovchi qushlardan qaysilari suvda suza oladi?

1) ko‘kqo‘ton; 2) turna; 3) churrak;

4) suqsun; 5) laylak; 6) yovvoyi o‘rdak;

7) baliqchiqush;8) kulrang g‘oz;

Qaysi qushda shartli reflekslar tez va oson hosil bo‘ladi?

Qaysi qushlar kech kuzda uchib keta boshlaydi?

Qish bo‘lmaydigan tropik mintaqalarda yashaydigan qushlarning uchib ketishi … iborat.

Qushlarning har bir qoplovchi pati … iborat.

O‘rdaklar qayerlarda qishlaydi?

1) Osiyoning janubida; 2) Shimoliy Afrikada;

3) Janubiy Afrikada; 4) Markaziy Amerikada;

5) Yevropada; 6) Hindistonda; 7) Xitoyda;

8) O‘zbekistonning janubidagi suv havzalarida;

Quyida berilgan qushlar qayerlarda qishlashi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) O‘rta Osiyoda yashaydigan laylaklar; 2) Yevropa laylaklari;

3) bulbullar; 4) qaldirg‘ochlar;

a) tropik Afrika; b) Afrika va Hindiston;

c) Shimoliy Hindiston; d) Janubi- Sharqiy tropik Afrika;

Qanday qushlar guruhining doimiy qishlov joyi bo‘lmaydi?

1) ko‘chmanchi; 2) uchib o‘tuvchi;

3) uchib ketuvchi; 4) o‘troq;

O‘rta Osiyo laylaklari qayerda qishlaydi?

Uchib ketuvchi qushlarni belgilang.

Qishlash uchun shimoliy hududlardan o‘lkamizga uchib keladigan qushni aniqlang.

O‘troq (a) va ko‘chib yuruvchi (b) qushlarni ko‘rsating.

1) qorayaloq; 2) mayna; 3) kaklik;

4) zag‘cha; 5) musicha; 6) chittak;

Qushlarning bahorda o‘z vatanlariga uchib kelishi nima bilan bog‘liq?

O‘troq qushlarni belgilang.