Головоногие моллюски mavzusidan test savollariSakkiz oyoqli mollyuskani belgilang.

Quyida keltirilgan xarakterli belgilarning qaysilari karakatitsa va kalmarlar uchun xos?

Qaysi hayvon barcha umurtqasiz hayvonlar ichida eng yirigi hisoblanadi?

Qaysi hayvonlar guruhida 3 juft nerv tugunlari bo‘ladi?

Qaysi qatorda sakkiz oyoqli bo‘g‘imoyoqlilar berilgan?

Meduza qaysi tomoni bilan olg‘a suzib ketadi?

Meduzalar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

Qaysi hayvonlar xavf tug‘ilganda siyoh chiqarib dushmandan qutulib qoladi?

Go‘shti uchun ovlanadigan boshoyoqli hayvonlarni toping.

1) ustritsa; 2) kalmar; 3) taroqcha; 4) midiya; 5) dreysena; 6) karakatitsa;

Qaysi hayvonlarda siyoh xaltachasi bo‘ladi?

Boshoyoqli mollyuskalar sinfning nechta turi bor?

Boshoyoqli mollyuskalar sinfiga mansub hayvonni toping.

Osminogning og‘iz teshigi atrotida nechta oyoqchalari bo‘ladi?

Boshoyoqlilarning dushmandan himoyalanish usulini belgilang.

Aureliyaga gastrulyatsiyaning qaysi turi xos?

Meduzalar uchun xos belgilarni aniqlang.

1) tana devori 2 qavat; 2) shishasimon dildiroq moddadan iborat;

3) tanasi qisman rangli; 4) oraliq moddasi kuchsiz rivojlangan;

5) oraliq moddasi kuchli rivojlangan; 6) paypaslagichlari bilan oldinga suzadi;

7) qavariq tomoni bilan olg‘a suzadi; 8) reaktiv harakatlanadi;

9) bir hujayrali xivchinlilardan kelib chiqqan; 10) gidrasimonlardan kelib chiqqan;

Qaysi javobda chuchuk suv shillig‘ining soni bittadan bo‘lgan a’zolari to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) ko‘zi; 2) paypaslagichi; 3) o‘pkasi; 4) so‘lak bezi; 4) jabrasi; 6) buyragi; 7) nerv tuguni;