Размножение растений mavzusidan test savollariKartoshka tugunagi o‘simlikning qaysi bir o‘zgargan organlariga kirishini belgilang.

Vegetativ ko‘payish qanday shakllarda amalga oshadi?

Ildizpoyasi yordamida ko‘payadigan o‘simliklarga misol keltiring.

Quyidagi o‘simliklarni qaysi biri qalamchalar yordamida ko‘payadi?

Quyida berilgan o‘simliklardan qaysi biri novdasi yordamida ko‘paymaydi?

Quyidagi xona o‘simliklaridan qaysi birlari qalamchasi yordamida ko‘payadi?

1) yorongul; 2) agava; 3) liliya;

4) oleandr; 5) nargis; 6) tradeskansiya

Tugunak hosil qiladigan o‘simlikni aniqlang.

Quyida berilgan o‘simliklar qanday yo‘llar bilan ko‘payadi?

1) nargis; 2) g‘umay; 3) olma

a) ildizpoya; b) ildiz bachkisi; c) piyoz

Quyida berilgan o‘simliklarning qaysi biri bargidan ham ko‘paytiriladi?

Hasharotlar yordamida changlanadigan o‘simliklar berilgan qatorni belgilang.

Yo‘sinlar qanday yo‘l bilan oziqlanadi?

Quyida berilgan o‘simliklarning qaysi birlari parxish yo‘li bilan ko‘paytiriladi?

1) tok; 2) totim;

3) olcha; 4) na’matak;

5) yantoq; 6) atirgul;

7) yong‘oq; 8) qoraqat

Qaysi madaniy o‘simliklarni parxish usulida vegetativ ko‘paytirish mumkin?

Qaysi o‘simliklar urug‘dan yomon ko‘payib, ko‘proq vegetativ yo‘l bilan ko‘payadi?

Parxish yo‘li bilan ko‘paytiriladigan o‘simlikni belgilang.

Asosan poyasidan ko‘payadigan o‘simlikni belgilang.

Parxish yo‘li bilan ko‘paytiriladigan o‘simlik turlarini belgilang.

Yo‘sinlar qanday yo‘l bilan ko‘payadi?

Yopiq urug‘li o‘simliklarda gametogenez jarayoni qayerda o‘tadi?

Qalamchasi (1), bachkilari (2), piyozlari (3) bilan ko‘payadigan o‘simliklarni aniqlang.

a) narsis; b) amarilis;

c) yorongul; d) palma;

e) tradeskansiya; f) agava

Yuksak sporali o‘simliklarning erkaklik va urg‘ochilik jinsiy organlari nechta hujayralardan tuzilgan?

Iskana (1) va kurtakdan (2) payvandlash asosan qaysi vaqtda qilinadi?

1) fevral o‘rtalaridan maygacha;

2) mart oyi boshlarida;

3) fevral oyining oxiridan aprel oyigacha;

4) avgust oyida;

5) kuzning oxirlarida

Jingalaklari yordamida ko‘payadigan o‘simlikni ko‘rsating.

Sun’iy ravishda tugunaklaridan vegetativ yo‘l bilan ko‘paytiriladigan o‘simlikni belgilang.

Nima sababdan yovvoyi olma, nok, olcha o‘simliklaridan yangi navlar yaratishda keng foydalaniladi?

Urug‘idan ko‘payadigan daraxtlarni belgilang.

Ochiq urug‘lilarning arxegoniysi qayerda joylashadi?

Qaysi o‘simlikning spermatozoidi harakatchan, ikki xivchinli?

Yo‘sinlarning arxegoniy (1) va anteridiy (2) larida nima yetiladi?

a) spora;

b) ikki xivchinli spermatozoidlar;

c) tuxum hujayra;

d) ikki xivchinli zoospora

Ochiq urug‘lilarning tuxum hujayrasi qayerda joylashadi?