O‘zbekiston tarkibida suveren Qoraqalpog‘iston mavzusidan test savollariMustaqil O‘zbekistondagi fermerlik, ijara pudratni kengaytirishdagi chora-tadbirlar...

O‘zbekiston rahbariyati davlat tasarrufida bo‘lgan mahailiy korxonalar, shaxobchalar va ba’zi tashkilotlarni xususiylashtirish .dasturini nechanchi yilda ishlab chiqdi?

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning “O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida” nomli asari qaysi yili chop etildi?

Mustaqil O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishdagi asosiy ustivor yo‘nalishni aniqlang.

Mustaqil O‘zbekistonda Bozor munosabatlariga o‘tishda bosh islohotchi - bu ...

Mustaqil O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan barcha iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichi ...

Mustaqil O‘zbekiston iqtisodiy islohotlari ikkinchi bosqichining asosiy vazifalaridan birini aniqlang.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida xalq deputatlari tuman, shahar kengashlari va tegishli hokimlarning faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarni ko‘rsating.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasi Oliy Ketigashning qaysi sessiyasida qabul qilingan?

1990-yil 14-dekabrda Qoraqalpog‘istonning siyosiy hayotida qanday muhim siyosiy voqea yuz berdi?

O‘zbekiston Respublikasi tarkibida Qoraqalpog‘istonning davlatsuverenitetini belgilab bergan hujjatlarni ko‘rsating.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan sanani ko‘rsating.

Qoraqalpog‘istonda sud hujjatlari qaysi tilda olib boriladi?

Qoraqalpog‘iston Respublikasi . Jo‘qorg‘i Kengesi tarkibida nechta deputat bor?

Qoraqalpog‘iston Respublikasining Davlat tamg‘asi qachon tasdiqlandi?

Qoraqalpog‘iston Respublikasi o‘zining Davlat madhiyasiga egami?

1995-yilda ishga tushirilgan shisha idishlar zavodi Qoraqalpog‘istonning qaysi shahrida qurilgan?

Qoraqalpog‘iston Respublikasining 1996-yilgi tashqi savdosida quyidagi sheriklardan qaysi birining hissasi ko‘proq bo‘ldi?

1996-yili Qoraqalpog‘iston Respublikasiga import qilingan mahsulotlardan qaysi birining salmog‘i o‘ta yuqori bo‘ldi?

1991-yilning oxirida tola huquqli a’zolar sifatida Yevropa hamdo‘stligiga qabul qilingan sharqiy Yevropaning uch namlakatini aniqlang.

1992-yilning aprelida bo‘lib o‘tgan Drezldentlik saylovida Albaniya prezidenti etib saylangan shaxs kim bo‘lgan?

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududidagi tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish, ijtimoiy va ekologik muammolarni yechishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori qachon qabul qilindi?

1995-yil sentyabrdagi xalqaro konferensiyada qabul qilingan Nukus deklaratsiyasi qaysi muammoga qaratilgan edi?

Nukus davlat pedagogika institutiga quyidagi allomalardan qaysi birining nomi berilgan?

1992-yili Qoraqalpog‘iston ilm-fani tarixida qanday muhim voqea yuz berdi?

Germaniya Federativ Respublikasi yordamida 1995-yili ish boshlagan Bioekologiya institutining xalqaro ekologiya stansiyasi Qoraqalpog‘istonning qaysi shahrida ochildi?

1996-yili Qoraqalpoq xoreografiyasi tarixida qanday muhim voqea qayd qilindi?

Qoraqalpog‘iston yozuvchilar uyushmasining organi bo‘lgan jurnalni aniqlang.

Qoraqalpog‘istonda hukumatga qarashli bo‘lmagan nashrni aniqlang.

Ma’lumki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘zbekiston tarkibiga qo‘shilishdan avval RSFSR tarkibida edi. Qanday vaj asosida u RSFSR tarkibidan chiqarildi?