Siyosiy islohotlar. Milliy mustaqillikning barpo etilishi mavzusidan test savollariMustaqil O‘zbekiston Respublikasida mahalliy o‘z-o‘zini boshqarishni ifodalovchi to‘g‘ri javobni aniqlang.

O‘zbekistonda Navro‘zga rasmiy darajada bayram qilish maqomi qachon berildi?

Mustaqil O‘zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi qachon ochildi?

Konstitutsiyaning qaysi moddasida O‘zbekiston Respublikasi davlat ramzlari (bayroq, madhiya, gerb) haqida so‘z yuritiladi?

1993-yil 8-yanvarda qaysi davlat rahbari tashabbusi bilan Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining uchrashuvi bo‘lib o‘tdi?

Respublika Prezidenti I. A. Karimov O‘zbekistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik qilish bo‘yicha kengashga qo‘shilishi to‘g‘risidagi hujjatni qayerda imzoladi?

1993-yil 4-yanvarda Prezident I. A. Karimov tashabbusi bilan Toshkentda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Bu uchrashuvda qanday masalalar ko‘rildi?

Mustaqil O‘zbekistonning tashqi siyosati qanday prinsiplarga asoslanadi?

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq kimlar o‘zbek xalqi nomidan ish olib borishi mumkin?

Konstitutsiyaning qaysi bobida O‘zbekiston Respublikasi jamoat birlashmalari haqida so‘z yuritiladi?

O‘zbekiston Respublikasida vikoyatlar, tumanlar, shaharlar tashkil qilish va ularni tugatish ...

MDH doirasida kollektiv havfsizlik tizimini tuzish tashabbusi bilan chiqqan davlatni aniqlang. (1992-y.)

O‘zbekiston Respublikasida qaysi organ yangi sayiangan Oliy Majlis oldida o‘z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi?

Qanday mafkura O‘zbekiston Respublikasida davlatniki sifatida o‘rnatilishi mumkin?

O‘zbekiston Respublikasida siyosiy partiyalar o‘z faoliyatlarini moliyaviy ta’minlash manbalari haqida qaysi organga belgilangan tartibda oshkora hisobotlar berib turadilar?

O‘zbekistonning qaysi aholi punkti o‘rta asrlardagi ko‘chmanchi qabilalar nomini olgan?

Turkiy tilli davlatlar rahbarlarining beshinchi uchrashuvini qayerda o‘tkazishga kelishib olingan?

Mustaqil O‘zbekiston rahbariyati olib borayotgan siyosatning mazmuni...

Huquqiy davlatning eng muhim prinsipini aniqlang.

Respublika Prezidenti I.A. Karimovning Respublika Oliy Majlisi birinchi chaqiriq to‘rtinchi sessiyasida so‘zlagan nutqi qanday nomlanadi?

1995-yil 26-dekabrda ...

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi bobida Respublikamizning davlat ramzlari haqida so‘z yuritiladi?

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq Respublikadagi qaysi organ oliy davlat vakillik organi sifatida qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi?

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi birinchi sessiyasi qachon ochilganligini aniqlang?

Mustaqil O‘zbekistondagi iqtisodiy islohotlarning birinchi bosqichi asosan ...

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning quyidagi qaysi asari 1992-yilda nashr etilgan?

Mustaqil O‘zbekistonda ta’sis etilgan dastlabki ordenlardan birini aniqlang.

Quyidagi qaysi tashkilotlar O‘zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tgach, jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi?

Turkiy tilli davlatlar rahbarlarining 1996-yil Toshkentdagi uchrashuvida qaysi davlatlar orqali transport yo‘lini barpo etish haqida kelishib olindi?

1990-yilning martida ...