Boshlang‘ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish

Последние 30 дней


АбитуриентНаправление образованияБлок IБлок IIБлок IIIБаллВремяДата
RahmatullayevaSarvinoz
93***8279
511170049.6
(16 / 53%)
31.5
(15 / 50%)
7.7
(7 / 23%)
88.8
(38 / 42%)
30
min
17 апр.
09:09