Talabalar o‘qishini ko‘chirish (перевод) va qayta tiklash haqida batafsil