"Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseylari


«Temurbeklar maktabi» bo‘yicha kompleks dastur tasdiqlanadi