«Temurbeklar maktabi» bo‘yicha kompleks dastur tasdiqlanadi